Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

– Adresa Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală de Asistenţă Medicală, Medicinǎ de Urgenţǎ şi Programe de Sǎnǎtate Publicã, Serviciul Asistenţǎ Medicalǎ şi Planificare Strategicǎ, nr. 2/18215/09.08.2021, înregistratǎ la Direcţia de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui cu nr. 13910/12.08.2021, prin care ne aduce la cunoştinţǎ cǎ direcţiile de sǎnǎtate publicǎ au între atribuţii şi desemnarea/abilitarea unitǎţilor medicale în vederea eliberǎrii certificatelor medicale tip A5 pentru copii cu dizabilitǎţi;
– Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 1306/1883//2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora;
– Ordinului Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice/ Ministerului Sănătăţii/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale – publicat în Monitorul Oficial 1019/19.12.2016;

– Model certificat medical tip A5
Scopul fiind desemnarea/abilitarea unitǎţilor medicale în vederea eliberǎrii în mod gratuit a certificatelor medicale tip A5 pentru copii cu dizabilitǎţi, pe lângǎ ambulatoriile integrate ale spitalelor publice, a unitǎţilor organizate în baza Ordonanţei Nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (unitǎţi private).

CategoryUncategorized

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448